Информация за клиенти

Още при първата си поръчка Вие можете да получите отстъпка за всеки продукт в размер на 35% от указания ценоразпис. За това е необходимо да се регистрирате в качеството си на консултант..

Как да го направите?

Купувате за 80 лева папка, която включва-крем Динамик, каталог, маркетинг-план на компанията и ценова листа. След получаване на регистрационният номер вашата отстъпка представлява 35%, а поръчките които сте направили се акумулират на номера Ви във вид на точки.

Популярните продукти
44.8 лв.